Tin tức » Thông báo
V/v hoàn ứng và khoá sổ cuối năm 2019
Ngày 05/12/2019
Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế thông báo đến toàn thể cán bộ, giáo viên, người lao động về việc hoàn ứng và khóa sổ cuối năm 2019
»
 
Thông báo thu tiền thuế TNCN năm 2018
Ngày 06/06/2019
»
 
V/v báo cáo thông tin về cán bộ nhân viên, sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh
Ngày 24/04/2019
»
 
Thông báo v/v tổ chức xét nâng lương đợt 2 năm 2018
Ngày 14/12/2018
»
 
V/v hoàn tạm ứng và khoá sổ cuối năm 2018
Ngày 06/12/2018
Căn cứ vào các văn bản pháp quy của Nhà nước và Bộ Tài chính, Kho bạc Nhà nước, yêu cầu các đơn vị thụ hưởng ngân sách Nhà nước phải thanh toán tạm ứng kinh phí (tất cả các nguồn) trước ngày 31/12/2018 để khoá sổ quyết toán. Hiệu trưởng thông báo cho toàn thể CBVC và người lao động trong đơn vị một số điểm sau:
»
 
Thông báo lịch ôn thi tuyển sinh đại học văn bằng 2, liên thông cao đẳng lên đại học Hệ chính quy ngành Kế toán, Quản trị Kinh doanh (năm 2018)
Ngày 16/11/2018
»
 
Thông báo tuyển sinh đại học văn bằng 2, liên thông trung cấp, cao đẳng lên đại học Hệ chính quy (đợt 2 năm 2018)
Ngày 01/11/2018
»
 
V/v nộp học phí kỳ 1 năm học 2018-2019 đối với sinh viên hệ VLVH
Ngày 09/10/2018
»
 
V/v nộp học phí kỳ 1 năm học 2018-2019 đối với sinh viên hệ Chính quy
Ngày 09/10/2018
»
 
Về mức thu học phí hệ VLVH năm học 2018-2019
Ngày 07/09/2018
»