Tin tức » Tin tức - Sự kiện
Đại hội Chi bộ Phòng Kế hoạch – Tài chính, nhiệm kỳ 2017-2020
Ngày 04/10/2017

Chiều ngày 03/10/2017, tại Phòng họp, Chi bộ Phòng Kế hoạch – Tài chính, Trường Đại học Kinh tế đã tổ chức Đại hội Chi bộ, Nhiệm kỳ 2017-2020. Đến dự Đại hội có đồng chí Trần Văn Hòa – Bí thư  Đảng uỷ, Hiệu trưởng; đồng chí Nguyễn Đăng Hào - Bí thư Chi bộ Khoa QTKD; đồng chí Phan Thanh Hoàn - Bí thư Chi bộ Phòng ĐTĐH; đồng chí Hà Văn Dương – Phó Bí thư Chi bộ Phòng TCHC; đồng chí Hà Thị Hằng – Bí thư Chi bộ Khoa KTCT; đồng chí Nguyễn Thị Lệ Hương - Bí thư Chi bộ Khoa HTTT KT; đồng chí Vũ Thành Huy – Bí thư Chi bộ Phòng CTSV; đồng chí Thân Bá Tuấn – Đại diện Chi bộ Phòng KHCN-HTQT, ĐTSĐH và TT-TV, cùng toàn thể Đảng viên của Phòng Kế hoạch – Tài chính tham dự Đại hội.

 Đồng chí Nguyễn Văn Lạc - Bí thư Chi bộ trình bày báo cáo tổng kết công tác Đảng Nhiệm kỳ 2015-2017 và Phương hướng Nhiệm kỳ 2017-2020

Nhiệm kỳ 2015 - 2017, tập thể Chi bộ đã bám sát sự chỉ đạo của Đảng ủy cấp trên, lãnh đạo, chỉ đạo đảng viên, cán bộ viên chức trong đơn vị tập trung thực hiện có hiệu quả việc: Tổ chức triển khai các nhiệm vụ công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; công tác lãnh đạo chuyên môn: Kế hoạch tài chính, quản lý tài sản; công tác xây dựng và lãnh đạo các tổ chức đoàn thể, quần chúng. Đảng viên trong Chi bộ có lập trường tư tưởng vững vàng, tinh thần trách nhiệm cao và ý thức chấp hành kỷ luật tốt, tin tưởng vào chủ trương, đường lối của Đảng, yên tâm công tác. Tập thể Chi bộ luôn đoàn kết nhất trí cao trong triển khai nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng, các văn bản chỉ đạo của Đảng ủy cấp trên.

 Quang cảnh Đại hội

Phát huy những kết quả đạt được, đồng thời rút kinh nghiệm đối với những tồn tại, hạn chế của nhiệm kỳ 2015 - 2017, trong nhiệm kỳ mới 2017 - 2020, Chi bộ định hướng phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao có chất lượng và hiệu quả cao; đoàn kết nhất trí, vượt qua khó khăn thử thách, chủ động, sáng tạo, cải tiến lề lối làm việc, nâng cao năng suốt lao động; tiếp tục phấn đấu xây dựng Chi bộ trong sạch vững mạnh, tích cực đấu tranh chống mọi biểu hiện quan liêu, tham nhũng và những biểu hiện tiêu cực khác; thực hành tiết kiệm chống lãng phí...

Đồng chí Trần Văn Hòa - Bí thư Đảng ủy phát biểu chỉ đạo Đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Trần Văn Hòa - Bí thư Đảng ủy ghi nhận và biểu dương những thành tích mà Chi bộ đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Để phát huy tốt hơn vai trò của Chi bộ và đảng viên trong nhiệm kỳ tới, đồng chí Trần Văn Hòa đề nghị Chi bộ cần chú trọng tới việc nâng cao nhận thức và phát huy vai trò lãnh đạo của Chi bộ, phát huy tính tiền phong gương mẫu của mỗi Đảng viên; cần có sự phân công nhiệm vụ cụ thể đối với từng cán bộ đảng viên, qua đó làm cơ sở để kiểm điểm, đánh giá, phân loại chất lượng đảng viên và tổ chức cơ sở đảng hằng năm. Đồng chí Trần Văn Hòa nhấn mạnh: Trong bối cảnh tình hình tuyển sỉnh của nhà trường đang gặp khó khăn, Chi bộ Phòng KH-TC, đặc biệt là đồng chí Bí thư cần nghiên cứu các giải pháp để có thể tăng nguồn thu cho Nhà trường từ các hoạt động khác như: nghiên cứu khoa học, dự án, đào tạo các khóa học ngắn hạn… để Nhà trường tự chủ tài chính trong thời gian tới; cân đối thu chi để đầu tư xây dựng cơ bản; phối hợp với Phòng CSVC để quản lý tài sản chặt chẻ và có kế hoạch mua sắm hợp lý, tránh lãng phí; Chi bộ Phòng KH-TC cần tiếp tục quan tâm hơn nữa đến công tác phát triển đảng; sáng suốt lựa chọn, bầu ra Bí thư nhiệm kỳ mới để lãnh đạo, làm tốt hơn nữa các nhiệm vụ của đơn vị.

Tại Đại hội, đảng viên thuộc Chi bộ đã có các ý kiến tham luận, làm rõ thêm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Bí thư đối với việc triển khai các nhiệm vụ của đơn vị, đồng thời đề xuất các giải pháp nhằm triển khai, thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ của Chi bộ trong nhiệm kỳ mới.

Đại hội Chi bộ cũng đã nhất trí bầu đồng chí Nguyễn Văn Lạc tiếp tục giữ chức vụ Bí thư Chi bộ Phòng Kế hoạch - Tài chính, Nhiệm kỳ 2017-2020.


Một số hình ảnh tại Đại hội

Đồng chí Trần Văn Hòa - Bí thư Đảng ủy tặng hoa chúc mừng Đại hội

Đ/c Nguyễn Đăng Hào - Bí thư Chi bộ Khoa QTKD tặng hoa chúc mừng Đại hội

Đ/c Phan Thanh Hoàn - Bí thư Chi bộ Phòng ĐTĐH tặng hoa chúc mừng Đại hội 

Đ/c Nguyễn Nguyễn Thị Lệ Hương - Bí thư Chi bộ Khoa HTTTKT và đ/c Hà Thị Hằng - Bí thư Chi bộ Khoa KTCCT tặng hoa chúc mừng Đại hội

Đ/c Vũ Thành Huy - Bí thư Chi bộ Phòng CTSV tặng hoa chúc mừng Đại hội