Giới thiệu » Lịch sử hình thành
GIỚI THIỆU CHUNG

      Phòng Kế hoạch Tài chính tiền thân là Tổ Tài vụ trực thuộc Phòng Hành chính - Tổng hợp thuộc Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế được thành lập từ năm 1995. Do yêu cầu phát triển và thay đổi cơ cấu tổ chức, đến năm 2002 Tổ Tài vụ được tách thành một đơn vị độc lập trực thuộc Hiệu trưởng và đến năm 2007, Phòng được thành lập theo Quyết định số 325/QĐ-ĐHH-TCNS ngày 08 tháng 03 năm 2007. Từ khi trở thành một đơn vị độc lập (Tổ Tài vụ năm 2002) Phòng chỉ có 02 thành viên, đến nay đã có 09 người.

     Là một đơn vị dự toán cấp ba trực thuộc của Đại học Huế tham mưu và quản lý toàn bộ mảng tài chính tài sản của Trường, như các Trường trực thuộc khác, nhưng nhân sự của phòng rất hạn chế. Vì vậy, thời gian qua phòng gặp rất nhiều khó khăn trong lãnh đạo công tác chuyên môn do khối lượng công việc nhiều. Tuy nhiên, với tinh thần đoàn kết, nhất trí, Phòng đã phát huy sức mạnh tổng hợp của tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Trường.

 

     Địa chỉ liên hệ:

Phòng Kế hoạch - Tài chính, Trường Đại học Kinh Tế, Đại học Huế.

Địa chỉ: 99 Hồ Đắc Di, P.An Cựu, TP-Huế

ĐT: 0234.3691192                    Email: khtc@hce.edu.vn