Tin tức » Thông báo
V/v hoàn tạm ứng và khoá sổ cuối năm 2017
Ngày 15/12/2017
Căn cứ vào các văn bản pháp quy của Nhà nước và Bộ Tài chính, Kho bạc Nhà nước Thừa thiên Huế yêu cầu các đơn vị thụ hưởng ngân sách Nhà nước phải thanh toán tạm ứng kinh phí (tất cả các nguồn) trước ngày 31 tháng 12 năm 2017 để khoá sổ quyết toán
»
 
V/v nộp học phí kỳ 1 năm học 2017-2018
Ngày 09/12/2017
»
 
V/v nộp học phí kỳ 1 năm học 2017-2018 hệ CTTT
Ngày 08/12/2017
»
 
V/v nộp học phí kỳ 1 năm học 2017-2018 đối với sinh viên hệ VLVH
Ngày 27/09/2017
»
 
V/v nộp học phí kỳ 1 năm học 2017-2018 đối với hệ chính quy, chương trình Tallaght
Ngày 27/09/2017
»
 
Về việc nộp học phí và các khoản khác đầu năm
Ngày 22/08/2017
»
 
Thông báo về việc nâng bậc lương thường xuyên và phụ cấp thâm niên vượt khung đợt 1 năm 2017
Ngày 18/07/2017
»
 
Thông báo kế hoạch nghỉ hè, nghỉ phép đối với cán bộ, viên chức
Ngày 11/07/2017
»
 
Mức thu học phí hệ chính quy năm học 2017-2018
Ngày 13/06/2017
Phòng KH-TC, trường ĐHKT thông báo về việc thu học phí hệ chính quy năm học 2017-2018 như sau
»
 
Mức thu học phí hệ VLVH năm học 2017-2018
Ngày 12/06/2017
»