Tin tức » Thông báo
V/v nộp học phí Kỳ 2 Năm học 2017-2018 (Chương trình Tallaght, Rennes, CTTT))
Ngày 22/03/2018
»
 
V/v nộp học phí Kỳ 2 Năm học 2017-2018 (Sinh viên hệ VHVL)
Ngày 22/03/2018
»
 
Về việc nộp và làm hoàn thuế thu nhập cá nhân năm 2017
Ngày 16/03/2018
Phòng Kế hoạch Tài chính đã tập hợp và gởi đến từng cá nhân bảng tổng hợp thu nhập và số thuế phải nộp năm 2017(qua mail hce của từng cá nhân). Nay phòng KHTC thông báo đến toàn thể cán bộ, giáo viên một số điểm sau:
»
 
Về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2018
Ngày 27/02/2018
»
 
Kế hoạch nghỉ Tết Mậu Tuất của sinh viên
Ngày 23/01/2018
»
 
V/v thu tiền ở của sinh viên tại Ký túc xá TTGD quốc phòng & an ninh ĐHH
Ngày 12/01/2018
»
 
V/v hoàn tạm ứng và khoá sổ cuối năm 2017
Ngày 15/12/2017
Căn cứ vào các văn bản pháp quy của Nhà nước và Bộ Tài chính, Kho bạc Nhà nước Thừa thiên Huế yêu cầu các đơn vị thụ hưởng ngân sách Nhà nước phải thanh toán tạm ứng kinh phí (tất cả các nguồn) trước ngày 31 tháng 12 năm 2017 để khoá sổ quyết toán
»
 
V/v nộp học phí kỳ 1 năm học 2017-2018
Ngày 09/12/2017
»
 
V/v nộp học phí kỳ 1 năm học 2017-2018 hệ CTTT
Ngày 08/12/2017
»
 
V/v nộp học phí kỳ 1 năm học 2017-2018 đối với sinh viên hệ VLVH
Ngày 27/09/2017
»