Tin tức » Thông báo
V/v báo cáo thông tin về cán bộ nhân viên, sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh
Ngày 24/04/2019

 

Biểu mẫu kê khai đính kèm:

- Kê khai thông tin cán bộ, nhân viên tải về tại đây

- Kê khai thông tin sinh viên, học viên cao học nghiên cứu sinh tải về tại đây