Tin tức » Thông báo
Vệ việc đóng học phí và các khoản thu khác của sinh viên khoá K54 nhập học đợt 2
Ngày 05/10/2020
»
 
Về việc thu học phí hệ chính quy năm học 2020-2021
Ngày 01/09/2020
»
 
V/v gia hạn thu học phí học kỳ hè năm học 2019-2020
Ngày 21/08/2020
»
 
V/v thu học phí học kỳ 2 năm học 2019-2020 đối với sinh viên hệ chính quy, chương trình liên kết
Ngày 10/06/2020
»
 
V/v thu học phí học kỳ 2 năm học 2019-2020 đối với học viên cao học, nghiên cứu sinh
Ngày 10/06/2020
»
 
V/v hoàn ứng và khoá sổ cuối năm 2019
Ngày 05/12/2019
Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế thông báo đến toàn thể cán bộ, giáo viên, người lao động về việc hoàn ứng và khóa sổ cuối năm 2019
»
 
Thông báo thu tiền thuế TNCN năm 2018
Ngày 06/06/2019
»
 
V/v báo cáo thông tin về cán bộ nhân viên, sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh
Ngày 24/04/2019
»
 
Thông báo v/v tổ chức xét nâng lương đợt 2 năm 2018
Ngày 14/12/2018
»
 
V/v hoàn tạm ứng và khoá sổ cuối năm 2018
Ngày 06/12/2018
Căn cứ vào các văn bản pháp quy của Nhà nước và Bộ Tài chính, Kho bạc Nhà nước, yêu cầu các đơn vị thụ hưởng ngân sách Nhà nước phải thanh toán tạm ứng kinh phí (tất cả các nguồn) trước ngày 31/12/2018 để khoá sổ quyết toán. Hiệu trưởng thông báo cho toàn thể CBVC và người lao động trong đơn vị một số điểm sau:
»