Giới thiệu » Cơ cấu tổ chức
Phòng Kế hoạch Tài chính gồm có 2 tổ công tác:

  • Tổ kế hoạch tài sản gồm có:

1. Ths. Nguyễn Văn Lạc                              Tổ trưởng

2. Ths. Trần Thị Hoài Mơ                             Tổ viên

3. Cn. Trần Hà Thành Trung                        Tổ viên

 

  • Tổ kế toán tổng hợp gồm có:

1. Ths. Nguyễn Thị Thanh Thuỷ                  Tổ trưởng

2. Ths. Trần Thị Quang Lộc                          Tổ viên

3. Ths. Nguyễn Thị Thu Minh                      Tổ viên